AdmitidosExcluidos De seguido pode consultar a listaxe Definitiva dos aspirantes que superaron o proceso selectivo para a praza dun Auxiliar Administrativo de Urbanismo.

 

 

iconoPDFListaxe Definitiva.