AdmitidosExcluidosLISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS PARA O POSTO DE TRACTORISTA E DATA PROBA PRÁCTICA. 

 

 

 

iconoPDFDecreto Listado Definitivo.