AdmitidosExcluidosA continuación pode consultar a relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación laboral temporal dun Auxiliar Administrativo para o departamento de Rendas e Estatística.

 

 

iconoPDFListado PROVISIONAL admitidos.