Calificacions 

Acta do Tribulan de selección para a contratación temporal dun Auxiliar Administrativo para o departamento de Rendas e Estatística.

 

 

iconoPDFCalificacións das entrevistas.