Enoloxia

A gastronomía e os nosos caldos son parte da identidade da nosa Comunidade, é un punto diferenciador de calidade.     Podemos diferenciar o seu territorio polas súas Denominacións de Orixe, que representan o maior estándar de calidade dos viños producinos na nosa terra.

Son cinco as denominacións de orixe que encontramos na nosa comunidade:

Denominación de Orixe Rías Baixas, Denominación de Orixe Ribeiro, Denominación de Orixe Valdeorras, Denominación de Orixe Ribeira Sacra e Denominación de Orixe Monterrei, que no ano 2018 tiveron unha producción de 64.226.118 kilos de uvas. Solo a DO Rías Baixas no ano 2017 tivo un valor estimado de ventas de 124.280.080 euros, cun volumen de ventas de mais  25.567.832 litros.

A día de hoxe encontramos na nosa comunidade máis de 453 adegas, temos repartidos máis de 11.156 viticultores e existe unha estimación directa de 7.637 postos de traballo fixos e mais de 5.211 empregos eventuais. Polo que podemos ver claramente que é un  sector importante e dinamizador da  nosa comunidade, e como tal é necesario avanzar na profesionalización e cualificación dun sector que nos últimos anos sufriu unha gran transformación, e que encontra a súa clave na calidade dos nosos caldos. Nesa calidade está claro que inflúe directamente a calidade do produto, que é inmellorable, pero tamén a man do ser humano; neste ámbito entra dunha maneira moi importante o papel do énologo.

A día de hoxe calquera persoa que se queira formar neste eido na nosa comunidade autónoma solo pode  facelo a través dunha FP  como técnico en elaboración de bebidas, nunca enoloxía, co que supón que calquera profesional se teña que desprazar a outra comunidade autónoma o a outro país para formarse, algo que non é entendible co peso tan importante que ten a viticultura na nosa comunidade, tal e como acabamos de redactar.

O enólogo ten a capacidade profesional para realizar o conxunto de actividades relativas aos métodos e técnicas do cultivo de viñedo e a elaboración de viños, mostos e outros derivados da vide, o análise dos produtos elaborados e a súa almacenaxe, xestión e conservación. Así mesmo recoñéceselle ao enólogo a capacidade para realizar aquelas actividades relacionadas coas condicións técnico – sanitarias do proceso enolóxico e coa lexislación propia do sector e aquelas actividades incluídas no ámbito da investigación e innovación dentro do campo da viticultura e da enoloxía. 

O noso país é un dos produtores máis importantes na Industria Vitivinícola e Enolóxica a nivel mundial, de aí que o noso sistema universitario teña presente esta titulación dentro do Catálogo de Títulos Universitarios oficiais, e polo cal cremos que é necesario que as nosas universidades ofrezan tamén esta carreira como se pode facer en Badajoz, Cádiz, La Rioja, Palencia, Tarragona, Córdoba ou Ciudad Real

Se queremos apostar e seguir crecendo da man dun sector esencial é necesario facelo da man de profesionais. Tendo en conta que a DO con mais peso no noso mapa xeográfico e a DO Rías Baixas entendemos que este grado deberíase implantar na Universidade de Vigo, por ese motivo o Equipo de Goberno ven de presentar e aprobar no Pleno do Concello, co apoio unánime da corporación,  a solicitude á  Xunta de Galicia  para que faga os trámites necesarios ante o Consello Galego de Universidades  e o Ministerio de Educación e Formación Profesional  para a implantación do grado en Enoloxía na nosa comunidade , máis concretamente na Universidade de Vigo, campus de Vigo, polo gran peso que ten  a DO Rías Baixas e a subzona do Condado do Tea no noso mapa xeográfico, e así dotar dos mellores medios aos nosos profesionais para que poidan seguir crecendo e innovando nun sector tan crucial como é a viticultura para a nosa comunidade.

Ademais dende o Concello de Salvaterra de Miño pídese o apoio a todos os Concellos que forman parte da DO Rías Baixas, do GDR Condado Paradanta e da propia DO Rías Baixas para que apoien esta solicitude.