JabaliA Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutirción (AESAN), dependente do Ministerio de Consumo, vén de publicar o tríptico informativo “Triquinosis en carne de jabalí para autoconsumo”, realizado en colaboración coa la Real Federación de Caza (FECAZA), a cal, participará na súa distribución entre a poboación que practica esta actividade.

O referido tríptico ten por obxeceto concienciar a todos os consumidores en xeral e aos cazadores en particular sobre os riscos asociados ao consumo de carne de xabaril sen terse sometido análise previa de tritquina.

Tendo en conta que no noso país os brotes de triquinose se producen principalmente pola inxesta de carne de xabaril sen control sanitario, xa que logo non procedente das canles habituais de comercialización, consideramos que é de vital importancia concienciar aos cazadores para que tomen un papel activo na prevención desta enfermidade. Cómpre actuar agora, ao comezo da tempada de caza, para evitar abrochos como os acontecidos este mesmo ano en Jaén ou Ciudad Real.

Para lograr estes obxectivos, solicitamos a súa colaboración para a difución desta información nas zonas rurais nas que haxa unha importante actividade cinexética para que chegue de forma rápida e eficaz aos cazadores e persoais mais próximas, que son os principais consumidores destes alimentos.

iconoPDFTRIPTICO TRIQUINA.