AvisoNota: Control de paso na Ponte Internacional, xa que Galicia está pechada, só se poderá pasar a Portugal ou entrar en Salvaterra desde Monçao por causa xustificada.

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/excepcional/2020/20201203/2508/Secciones1_gl.html