ObradoiroTodas aquelas persoas interesadas deben estar inscritas na oficina de emprego de Ponteareas. “SALVATERRA EMPREGA III” o novo obradoiro de emprego no Concello de Salvaterra de Miño dará comezo previsiblemente a finais de novembro. Un plan co que se busca fomentar o emprego e que conta cunha financiación de máis de 500.000 euros en colaboración coa Consellería de Promoción o Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. O obradoiro, que terá unha duración de 12 meses, dará emprego a un total de 25 persoas desempregadas. Serán 20 as que se formen e capaciten nas especialidades formativas ofertadas do ámbito forestal e xardinería e 5 as que formarán parte do equipo directivo do obradoiro. O fin último é mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas do municipio. A través de EMPREGA III o alumnado traballador adquirirá os coñecementos necesarios mediante a realización de tarefas que responderán á prestación do servizo en si. Ademais, tal e como se fixo en anos anteriores, sendo este o terceiro consecutivo, no apartado de fortestal mantense a colaboración coa Comunidade de Montes de Pesqueiras O único requisito para participar no obradoiro é estar dado de alta na oficina de emprego de Ponteareas como demandante de formación nas ditas especialidades. Non se pedirá formación previa e os colectivos con máis dificultade na inserción laboral terán prioridade.