OfertasEmprego 

Bases para os distintos postos que se ofertan:

iconoPDFBASES CONDUCTOR E FONTANEIRO.

iconoPDFBASES TÉCNICO DE TURISMO, ALBANEIS E PEÓNS DA CONSTRUCCIÓN.

 

Anexos:

iconoPDFANEXO I

iconoPDFANEXO II