OfertasEmprego

Oferta de Emprego para un Animador/a Sociocultural polo Plan Concello 2017 da Deputación de Pontevedra.

 

 

iconoPDF  Bases para a selección de persoal.

iconoPDF  Anexo I.

iconoPDF  Anexo II.