Aviso

O prazo para facer o pago dos cursos de piscina é ata o 23 de Xuño.

De non facelo, a praza será automáticamente ocupada polo candidato/a que se atopa en reserva.