MeritosA continuación pode consultar a valoración de méritos achegados polos aspirantes do tribunal cualificador do proceso selectivo para cubrir unha praza de "Auxiliar Administrativo de Servizos Sociais" do Concello de Salvaterra de Miño.

 

 

iconoPDFRelación da Valoración de Méritos dos aspirantes admitidos.