AdmitidosExcluidosDe acordo co establecido no artigo 109.2 da Lei 39/015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, procédese a aprobación da Relación Definitiva de aspirantes admitidos e excluidos para a selección dun "Auxiliar de Servizos Sociais". 

 

 

iconoPDF Lista de aspirantes admitidos.