ActasA continuación, pode consultar a Acta do Tribunal Cualificador do proceso selectivo convocado para cubrir unha praza de persoal Funcionario Interino denominada "Auxiliar Administrativo de Servizos Sociais" do Concello de Salvaterra de Miño.

 

 

iconoPDFActa Tribunal Resolución Alegación.