ActasA continuación pode consultar a Acta do Exámen de Galego do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a praza de "Auxiliar Administrativo". 

 

 

iconoPDFListado aspirantes ao exámen de Galego.