ActasA continuación pode consultar a Acta de Alegacións do 1º Exercicio do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a praza de "Auxiliar Administrativo". 

 

 

iconoPDFActa de Alegaciós.