DecretosNomeamento polo Tribunal cualificador do proceso de selección de un/ha funcionario/a "Auxiliar de Servizos Sociais" levado a cabo neste Concello.

 

 

 

iconoPDFDecreto Nomeamento.