MullerTraballadora

Por coincidir coa folga, trasládase a actividade do Día da Muller Traballadora, programada para o día 8 de marzo, para o día 9 ás 17.00h na Praza do Concello. Actividade Infantil "O labirinto da igualdade"