Actas Acta do Tribunal Cualificador do proceso selectivo convocado para cubrir unha praza de persoal Interino denominada "Encargado de Biblioteca/Auxiliar Técnico de Biblioteca" do Concello de Salvaterra de Miño, relativo a resolución de Alegacións.

 

 

iconoPDFActa Final Alegacións.