AtencionABERTO O PRAZO PARA OPTAR AOS POSTOS DE COMIDA E BEBIDAS NAS FESTAS DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO PARA O ANO 2018.

Prazo: do 31 de maio ao 14 de xuño, hata as 13.00h

Información en www.contratosdegalicia.gal - Órgano de Contratación Concello de Salvaterra de Miño ou no departamento de Secretaría do Concello de Salvaterra.