OfertasEmprego A continuación poderán consultar as Bases xunto cos Anexos I e II, para a selección laboral temporal dos Socorristas para as piscinas Municipais no Concello de Salvaterra de Miño para este ano 2018.

 

 

iconoPDFBases Socorristas Piscinas.

 

iconoPDFAnexo I.

 

iconoPDFAnexo II.