O Concello de Salvaterra de Miño informa que  unha unidade móvil da Inspección Técnica de Agrícolas desplazarase a este Copncello, durante os días 5,6,9 e 10 de abril co obxecto de facilitar o paso da Inspección Técnica aos Vehículos Agrícolas, no Campo de Fútbol de Dextros según o horario que se xunta.

ITVTractores