BASES DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL PARA O ANO 2019. PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación das bases da convocatoria e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO 24/01/2019)

https://boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2019/01/24