RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se convocan as subvencións do Programa Rehaluga, dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, para o ano 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190205/AnuncioC3Q2-030119-0008_gl.html