ORDE do 23 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0534-240119-0002_gl.html