Subvencións e axudas BASES DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA SEN FINS DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL PARA O ANO 2019. PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación das bases da convocatoria e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO 08/02/2019).

 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/02/08/2019004544