PRAZO: O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO 07/03/2019)

https://boppo.depo.gal/detalle/-/boppo/2019/03/06