BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA AS

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA DO ANO 2019

PRAZO: 15/04/2019

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_926BA3F4-D91F-4F10-844B-729F215474E4&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20190321.2019012051.pdf