III CONVOCATORIA DOS PREMIOS PROVINCIAIS Á XUVENTUDE ANO 2019. PRAZO: O prazo de inscrición será de tres (3) meses e comezará a partir do día seguinte ao da publicación das bases reguladoras e do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO 01/04/2019).

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/04/01/2019014094