CONVOCATORIA E BASES DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA: "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" EN ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS.

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO(BOPPO 29/03/2019)

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_3CB509EE-FB93-40DF-9808-4492C748F0FD&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20190329.2019012079.pdf