BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ASOCIACIÓNS E CLUBS DEPORTIVOS SEN FINS DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2019.

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria das bases e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO 09/04/2019).

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_C68963C2-35BD-4F6D-8357-8638BAAF6A86&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20190409.2019016507.pdf