ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20 (código de procedemento ED417A).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200103/AnuncioG0534-281119-0006_gl.pdf