ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349R).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_gl.pdf