ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR350A).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_gl.pdf