ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342A).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_gl.pdf