ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349T).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0001_gl.pdf