RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR945C).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioG0244-161219-0003_gl.pdf