RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria do Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas (código de procedemento PR775A). O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día se­guinte ao da publicación destas bases no Diario Oficial de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200121/AnuncioO150-231219-0001_gl.pdf