BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “MUSIGAL” 2022 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Prazo de presentación de solicitudes O prazo de presentación de solicitudes de inclusión, baixa ou modificación de datos estará aberto do 1 ao 15 de xaneiro de cada ano natural.

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_EF009733-0783-4490-A6E4-9040F6145CBB&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20211229.2021066445.pdf