ORDE do 15 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos relacionados coa elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR361A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0426-201221-0001_gl.pdf