RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de duascentas cincuenta (250) bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2022/23 nunha universidade galega (código de procedemento PR911A)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220203/AnuncioG0595-040122-0008_gl.pdf