RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de procedemento TU985C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220308/AnuncioG0256-010322-0001_gl.pdf