ORDE do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220513/AnuncioG0596-020522-0010_gl.pdf