ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións dentro do Plan específico de acción comunitaria destinada a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia. PRAZO DE SOLICITUDES :O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia DOG 20/01/2017 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170120/AnuncioG0244-130117-0002_gl.html