ORDE do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país. PRAZO DE SOLICITUDES: ata o 14 de marzo de 2017.

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170127/AnuncioG0164-211216-0005_gl.html