ORDE do 26 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, e se convocan para o ano 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170215/AnuncioG0424-060217-0009_gl.html