ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN225A).PRAZO SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día se­guinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 17/02/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170217/AnuncioG0424-070217-0006_gl.html