RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2017 pola que aproban as bases para a concesión de subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego e se convocan para o ano 2017. PRAZO SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día se­guinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 17/02/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170217/AnuncioG1097-070217-0001_gl.html