RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.PRAZO DE SOLICITUDES O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 29 de setembro de 2017.(DOG 20/02/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170220/AnuncioG0244-090217-0001_gl.html