Subvencións e axudas BASES DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA DO ANO 2017. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes empezará o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 15 de marzo de 2017.


http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/02/20/2017003956